Internasjonalt Kultursenter i Østfold

Våre lokaler og aktiviteter!

Vi vil være et møtestedet  for alle kulturer i Østfold. Vi vil holde fortløpende seminarer, konferanser  og andre sammenkomster i våre lokaler som vi ser at befolkningen i Østfold har behov for.

 

Alle skal føle seg velkommen og finne sin plass og identitet ved å få mulighet til å delta på aktiviteter på en aktivt måte.

 

Vi vil være et møtested også for eldre mennesker som har lite kontakt med det sosiale miljøet på grunn av sine språklige og fysiske begrensninger.

 

E-Meil: post@ikso.no

Tlf: 47162951

Adresse: Emil Mørchs vei 25

1653 Sellebakk

 

Org. nr.: 919466529

 

Vipps: 135240

Internasjonalt Kultursenter i Østfold